KINDEREN BETREKKEN BIJ SCHEIDING, HOE DOEN WE DAT?

Een scheiding tussen partners met kinderen heeft een grote impact op de partners zelf, maar zeker ook op de kinderen.  In dat geval moeten er tussen de ouders heel wat afspraken gemaakt worden: bij wie zullen de kinderen wanneer verblijven, wat met vakanties, verjaardagen, moeder-/vaderdag, feestdagen, wie betaalt hoeveel van de schoolfacturen, de kleding, de dagelijkse boodschappen, de medische kosten,…In vele gevallen lukt het de ouders goed om dit samen te bespreken tijdens een bemiddelingsgesprek.  Natuurlijk is de ene scheiding de andere niet, want regelmatig verloopt dit ook moeizaam en emotioneel.  Er zijn uiteraard ‘hoogconflictscheidingen’, maar heel vaak is de moeilijke communicatie terug te brengen tot een verschil in tempo in het rouwproces waarin beide partners zitten.  De ‘beslisser’ tot de scheiding staat vaak al veel verder in het praktisch plannen en beslissingen nemen, terwijl de andere partner zich nog volop in een verwerkingsfase bevindt.

Lees meer »

Verblijfsregeling tijdens de feestdagen

Bij scheiding maken ouders doorgaans duidelijke afspraken over de verblijfsregeling van de kinderen tijdens de feestdagen.  In de praktijk is het nochtans best mogelijk dat na verloop van tijd de noden hierrond veranderen: een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin, vraag van de kinderen, leeftijd van de kinderen,….

Lees meer »

De scheidingsmelding aan jullie kind

Voor alle ouders die beslist hebben om te gaan scheiden is het moeilijk en emotioneel om dit te melden aan hun kind.  Toch is dit gesprek erg belangrijk, zowel voor de verwerking van de scheiding door het kind, als voor jullie verdere relatie met jullie kind.

Lees meer »

Familie en vrienden inlichten over de scheiding

Dat het gesprek met de kinderen uiterst belangrijk is en goed voorbereid moet worden, daar is geen twijfel over mogelijk.Maar ook familie, vrienden, collega’s,… moeten geïnformeerd worden over de scheiding, en dit in een periode die doorgaans al heel wat zorgen en verdriet met zich meebrengt.

Lees meer »

Scheiden op latere leeftijd

Elke dag gaan er gemiddeld zes koppels van 65 jaar of ouder uit elkaar in ons land. Na een huwelijk van 35 jaar of meer. Het aantal scheidingen bij 65-plussers steeg in 2021 met 46% ten opzichte van 2012, volgens cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Lees meer »

Kinderen en scheiding: spreekrecht voor ALLE kinderen

Kinderen en jongeren willen écht gehoord worden bij de scheiding van hun ouders.Vanaf 12 jaar hebben kinderen in ons land het recht om gehoord te worden door een familierechter naar aanleiding van de scheiding van hun ouders.  ‘Familierechters doen daarbij wat ze kunnen met de middelen die ze hebben’, stelt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.  Maar het Kinderrechtencommissariaat vindt dat ALLE kinderen spreekRECHT moeten krijgen, ook als ze jonger zijn dan 12 jaar, weliswaar met de juiste omkadering.

Lees meer »

Bemiddeling: het kostenplaatje

Uit recent onderzoek blijkt het kostenplaatje toch wel een belangrijke reden om bemiddeling te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Door de gerichte en persoonlijke aanpak, is bemiddeling efficiënt, zowel op het vlak van tijdsduur als van kosten.  Bovendien is bemiddeling vrijgesteld van BTW.Dus ook op financieel vlak is bemiddeling een interessante keuze!

Lees meer »