hulp bij familiale conflicten

 

FAMILIEBEMIDDELING

 

 

Bij heel wat thema’s in de familiale context kan bemiddeling helpen om een conflict te voorkomen of op te lossen, maar ook om spanning weg te nemen:

 • contactherstel tussen ouders en kinderen, tussen grootouders en kleinkinderen, of tussen familieleden in elke andere betekenis
 • relatiebemiddeling bij relatieproblemen
 • spanning in het nieuw samengesteld gezin
 • alle mogelijke familieruzies, vetes, spanningen waardoor de familiale communicatie dreigt vast te lopen
 • ten gevolge van zorgnoden van de ouders:
  verschillende visies over opname in woonzorgcentrum of niet;
  wie staat wanneer voor welke zorg van de ouder(s) in;
  bespreking van het levenseinde met de bejaarde ouder(s);
  conflicten in verband met patiëntenrechten;…

Dankzij bemiddeling kunnen in vele gevallen breuken hersteld worden, ruzies bijgelegd, conflicten uitgeklaard en duidelijke afspraken neergeschreven worden.