ouderschap na scheiding

 

AANDACHT VOOR KINDEREN

 

Jullie kinderen een stem geven in jullie scheidingsverhaal kan een enorm verschil betekenen in hun verwerking ervan.

Jullie kunnen dit zelf al starten door een degelijk gesprek met de kinderen over de scheiding.
Ik bereid dit graag samen met jullie voor en geef handvaten mee ter ondersteuning.

Daarnaast kan het ook zinvol of zelfs nodig zijn dat er met de kinderen zelf gesproken wordt:
hoe ervaren ze de scheiding, wat vinden ze moeilijk, hoe kunnen we helpen om zich goed te voelen, wat vinden ze belangrijk,...
Dit kan ook op een non-verbale manier, bijvoorbeeld aan de hand van Het Mattenspel.
Deze spelmethodiek (voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar) biedt op korte tijd veel inzicht in hoe het kind de situatie ervaart.
Het kind 'legt' zijn wereld neer en geeft aan welke personen en plekken daarin belangrijk zijn, hoe de verbinding tussen deze plekken verloopt en hoe het kind zich daarbij voelt.
Er wordt altijd afgesproken met de kinderen welke terugkoppeling er kan gebeuren naar de ouders.
Als het nodig is, bijvoorbeeld omwille van de neutraliteit, kan ook een collega-bemiddelaar dit gesprek voeren.
Daarnaast is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp (vb. kinder- of jongerenpsycholoog) ook altijd mogelijk.