Bemiddeling ook bij bescheiden inkomen

Gepubliceerd op 8 februari 2023 om 13:47

Ook wie het financieel moeilijk heeft ten gevolge van een laag inkomen, moet toegang hebben tot bemiddeling.  Daarom bestaat er het systeem van ‘Rechtsbijstand bij bemiddeling’. 

Voor personen van wie het inkomen lager is dan de vastgestelde grens, zijn de kosten van de bemiddelaar volledig of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van het inkomen en van het aantal kinderen ten laste.  De bemiddelaar wordt dan vergoed door de Federale Overheid Justitie.
Dit kan tot een maximum van 20u bemiddeling.


Hoe kan je hierop beroep doen?
Als erkend bemiddelaar kan ik een verzoek hiertoe indienen bij het Bureau voor Rechtsbijstand, met bewijsstukken van inkomsten en attest van gezinssamenstelling.

Wat telt als ‘inkomen’?
Het netto-loon, uitkering, inkomsten uit spaargelden, ontvangen onderhoudsbijdragen, …
Behalve belastingen, mag ook betaald onderhoudsgeld in mindering gebracht worden.

Het groeipakket (kinderbijslag) en inkomsten uit de enige eigen woning worden niet meegerekend als inkomen.

 

Wat als jullie nog samenwonen?
Bij scheiding worden de inkomsten van beide partners apart bekeken omwille van de tegengestelde belangen, zelfs als jullie nog zouden samenwonen.

Wie mag de kinderen als ten laste beschouwen?
Jullie kinderen worden als volledig ten laste van elke partner beschouwd bij de berekening.

 

Voor de meest recente inkomensgrenzen, zie www.advocaat.be.

Wil je meer uitleg?  Neem gerust contact op via www.lievemeesters.be 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.