Bemiddeling: wanneer en voor wie?

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 16:04

Familiale bemiddeling: ook iets voor u?   

 

Bij heel wat thema’s in de familiale context kan bemiddeling helpen om een conflict te voorkomen of op te lossen, maar ook om spanning weg te nemen.

Bemiddeling bij (echt)scheiding en regeling van ouderschap wint alsmaar aan populariteit, maar ook bij andere -heel uiteenlopende- familiale (conflict)situaties kan bemiddeling zoveel betekenen. Enkele voorbeelden:

· contactherstel tussen ouders en kinderen, tussen grootouders en kleinkinderen, of tussen familieleden in elke andere betekenis

· spanning ten gevolge van zorgnoden van de ouders: verschillende visies over opname in woonzorgcentrum of niet; wie staat wanneer voor welke zorg van de ouder(s) in; bespreking van het levenseinde met de bejaarde ouder(s); conflicten in verband met patiëntenrechten;…

· spanning in het nieuw samengesteld gezin

Dankzij bemiddeling kunnen in vele gevallen breuken hersteld worden, ruzies bijgelegd, conflicten uitgeklaard en duidelijke afspraken neergeschreven worden. Een scheiding kan volledig opgestart en afgehandeld worden, ouderschapsovereenkomsten (of de wijziging ervan) worden opgemaakt, juridisch advies wordt verleend.

 

Voordelen van bemiddeling

Bij bemiddeling zijn er geen verliezers.

De partijen zoeken -met de hulp van de bemiddelaar als neutrale derde- zelf naar oplossingen.  Ze beslissen autonoom over hun scheiding, verblijfsregeling voor de kinderen, oplossing van hun conflict, enz.  Zij kennen hun concrete situatie en de noden van iedere betrokkene het best, en dit is des te belangrijker als het over de kinderen gaat.

Men neemt met andere woorden zijn leven zelf terug in handen, met tot gevolg dat bemiddelingsakkoorden als evenwichtig worden aangevoeld en in de praktijk doorgaans goed worden nageleefd en duurzaam zijn.
Bovendien kan het voeren van bemiddelingsgesprekken de communicatie bevorderen of herstellen, met positief effect naar de toekomst.


Een bemiddelaar contacteren is dus in vele situaties het overwegen waard!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.