Scheiden: administratieve formaliteiten

Gepubliceerd op 10 januari 2022 om 21:05

Welke administratieve formaliteiten zijn er nodig als jullie beslissen om uiteen te gaan? 

 

 • Jullie wonen feitelijk samen:
  er zijn geen administratieve formaliteiten nodig.
  Uiteraard zullen er wel praktische regelingen moeten getroffen worden en afspraken gemaakt, afhankelijk van jullie situatie. Als jullie kinderen hebben, spreken jullie best een duidelijke verblijfs- en kostenregeling af voor de kinderen.

 • Jullie wonen wettelijk samen:
  er zijn 2 mogelijkheden:
  • een gezamenlijke verklaring door jullie beiden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (dit is gratis)
  • een eenzijdige verklaring door één van jullie aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De andere partner wordt dan via deurwaarder op de hoogte gebracht (met kosten voor de partner die de eenzijdige verklaring heeft afgelegd).

Ook hier zullen er, net zoals na feitelijk samenwonen, concrete praktische afspraken nodig zijn voor de periode na de breuk.

 • Jullie zijn gehuwd:
  een huwelijk kan alleen door een echtscheiding, uitgesproken door een familierechter beëindigd worden.
  Op dit ogenblik bestaan er 2 vormen van echtscheiding:
  de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’
  en de ‘echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’.

De echtscheidingsvorm die het meest voorkomt in de praktijk is de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT).   De partners moeten dan vooraf een overeenkomst opmaken waarin ze verplicht zijn een regeling te treffen over een aantal materiële en familiale aangelegenheden, zoals:

 • de verblijfsregeling van de kinderen
 • de onderhoudsbijdragen voor de kinderen
 • een eventuele alimentatie van de ene partner aan de andere
 • de verdeling van de goederen
 • de gezinswoning

Op basis van deze voorafgaande overeenkomst kan de familierechtbank de echtscheiding uitspreken.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) is van toepassing in situaties waar het voor de echtgenoten onmogelijk is geworden om nog langer samen te leven, door de ‘ontwrichting’ van hun huwelijk. 
Bij deze procedure moet er nog heel wat geregeld worden na de uitspraak van de echtscheiding.

 

Een bemiddelaar kan jullie helpen bij elke mogelijke vorm van scheiding,
en begeleidt jullie hierin van het begin tot het einde,
zowel bij het juridische als bij het maken van de praktische afspraken.
Voor meer informatie

www.lievemeesters.be

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.